^Nahoru
  
  
  

Provozní doba

PONDĚLÍ - PÁTEK
06.00 hodin - 17.00 hodin
 
Mateřská škola STŘEKOV
příspěvková organizace
      Sukova 1174/1
400 03 Ústí nad Labem

IČ: 70 22 59 74

e-mail:
msstrekov@ms-strekov.cz
reditelka@ms-strekov.cz
 
telefonní spojení:
+420 475 534 288
+420 602 678 881
(omlouvání dětí)
 
ředitelka MŠ:
+420 724 158 752
(neslouží k omlouvání dětí)
 
 

Akce MŠ

červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Zřizovatel

usti logo 150x75
 
 
 
 

Úřední deska

 
 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
 26.10.2022 - 27.10.2022 podzimní prázdniny
 23.12.2022 - 01.01.2023  vánoční prázdniny  provoz přerušen
31.01.2023  ukončení I. pololetí
03.02.2023  pololetní prázdniny
 27.02.2023 - 05.03.2023 jarní prázdniny
 06.04.2023 - 10.04.2023 velikonoční prázdniny
 30.06.2023 ukončení II.pololetí
01.07.2023 - 31.08.2023
 
letní prázdniny
provoz přerušen:
10.07.2023 - 21.07.2023
07.08.2023 - 25.08.2023
 

OZNÁMENÍ
o přerušení provozu MŠ Střekov
v době letních prázdnin 01.07.2023 - 31.08.2023
 
Vážení rodiče, 
oznamuji tímto, že přerušení provozu MŠ Střekov bude ve dnech
od 10.07.2023 do 21.07.2023 a od 07.08.2023 do 25.08.2023.
 
                                                          Mgr. Věra Valtová
                                                                        ředitelka školy
 
Vyvěšeno: 17.1.2023             

VÝŠE ÚPLATY

1. Mateřská škola je s celodenním provozem a úplata činí 410,00 Kčměsíčně na jedno dítě         v mateřské škole (dále jen „MŠ“), bez ohledu na počet dnů docházky dítěte v posuzovaném měsíci.

2. Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo ani jeden den příslušného kalendářního měsíce do mateřské školy platí úplatu v plné výši.

3. Poměrně snížená úplata na dítě v měsíci, kdy dojde k uzavření, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy delší než 5 dní (např. v době prázdnin nebo z organizačních či technických příčin).

4. 273,00 Kč měsíčně pro dítě, které se nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona v platném znění. 

5. Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte dle § 123, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění v posledním povinném ročníku mateřské školy (tj. kdy dítě od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší 5 let věku).   

6. Úplatu nehradí zákonný zástupce dítěte s odkladem povinné školní docházky. 

Vyvěšeno: 01.09.2021     

Směrnice č. 1/2021 - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

acrobat


UPOZORNĚNÍ - docházka do MŠ  
 
1. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni předat dítě osobně učitelce nejdéle do 08.00 hodin, neboť v 08.00 hodin se budova mateřské školy zamyká.
 
2. Pokud chtějí rodiče (zákonní zástupci) výjimečně (lékař, apod.) přivést dítě do mateřské školy později, mohou tak učinit jen po předchozí osobní nebo telefonické domluvě (do 08.00 hodin) s učitelkou či ředitelkou školy.
 
3. Po obědě si rodiče mohou děti vyzvednout ve 12.10 hod. – 12.30 hod. Pozdější odchod dítěte je možný po předchozí dohodě.
 
4. Rodiče mají možnost, po předchozí domluvě s učitelkou či ředitelkou, kdykoliv během dne dítě vyzvednout, a to s ohledem na organizaci dne a tím tak nenarušit pobyt a činnost ostatním dětem v mateřské škole.
 
5. Rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce do třídy. Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě až v okamžiku předání dítěte rodičem (zákonným zástupcem, pověřenou osobou). Je nepřípustné, aby dítě docházelo do mateřské školy samotné! Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 
6. Rodiče mají povinnost omlouvat dítě z předškolního vzdělávání osobně nebo telefonicky vždy a pouze do 08.00 hodin. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, jsou rodiče povinni nepřítomnost omluvit ředitelce či učitelce písemnou formou (formulář školy, dopis, elektronickou poštou). Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.
 
7. Rodiče, zákonní zástupci a pověřené osoby mají povinnost dodržovat provozní dobu mateřské školy.

Účinnost: 01.září 2018