^Nahoru
  
  
  

Provozní doba

PONDĚLÍ - PÁTEK
06.00 hodin - 17.00 hodin
 
Mateřská škola STŘEKOV
příspěvková organizace
      Sukova 1174/1
400 03 Ústí nad Labem

IČ: 70 22 59 74

e-mail:
msstrekov@ms-strekov.cz
reditelka@ms-strekov.cz
 
telefonní spojení:
+420 475 534 288
+420 602 678 881
(omlouvání dětí)
 
ředitelka MŠ:
+420 724 158 752
(neslouží k omlouvání dětí)
 
 

Akce MŠ

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zřizovatel

usti logo 150x75
 
 
 
 

Mateřská škola STŘEKOV

     Zřizovatelem Mateřské školy Střekov je Statutární město Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01.01.2001 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.  

     Mateřská škola Střekov je členěna na čtyři smíšené třídy s celodenním provozem pro děti předškolního věku s kapacitou 100 dětí. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je český jazyk. 

     Základní myšlenkou a principem, z nichž vychází koncepce naší mateřské školy, je prospěch každého jednotlivého dítěte, tj. zajistit zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte s respektováním jeho vývojových zvláštností a jeho individuálních potřeb a zájmů.

     Cílem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je zajištění pocitu bezpečí a spokojenosti našich dětí, jejich důkladné poznávání a nacházení optimálních cestiček k realizaci vzdělávacího záměru MŠ a přípravu pestrých, nápaditých činností, které budou děti těšit, motivovat.

titul


Co nabízíme

     Naše mateřská škola je umístěna v typizovaném objektu, ke kterému náleží prostorná zahrada se spoustou zeleně, vzrostlých stromů a okrasných keřů. Zahrada je vybavena rozličnými herními moduly a zahradními prvky, včetně atypických pískovišť a sprchovým brouzdalištěm. Svým uspořádáním poskytuje dětem možnost volného pohybu a sportovního vyžití po celý rok, ale i pro pořádání společných akcí s rodiči - např. opékání buřtíků či jiné zábavné činnosti.

     Sídlíme ve čtyřpodlažní budově, kde se v suterénu nacházejí provozní místnosti, v přízemí budovy je umístěna školní jídelna s kuchyní, dále pak šatny dětí a kancelář ekonomky. V prvním a druhém poschodí jsou umístěny třídy vždy po dvou - "Kačenky" a "Myšky",  "Kočičky" a "Berušky". Součástí tříd jsou herny a příslušná sociální zařízení se sprchovým koutem. Na každém patře je umístěna samostatná kuchyňka, která slouží k výdeji jídla.

     Třídy jsou věkově smíšené s kapacitou 25 dětí a celkovým počtem 100 dětí. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a učitelky vycházejí z přirozených potřeb a zájmů dětí. Pravidelně nás navštěvuje paní keramička, kdy si děti tvoří své vlastní výrobky, dále pak "Sváťovo dividlo", divadlo Krabice a mnohé jiné. Dále pro děti pořádáme v rámci vzdělávání různé výlety a zábavné dny, děti se rovněž zúčastňují tématických přednášek a soutěží.


 

info1
 

 
info2